התורמים - סוזי והנרי אורנשטיין

פילתרופיה משפחתית

הנרי איש העסקים

הנרי ניצול השואה