אנו מחלקים מוצרי מזון טריים ויבשים לקשישים וניצולי שואה בכל רחבי ישראל. חבילות המזון מגיעות

מדי חודש עד לבתי הקשישים באמצעות מתנדבים.

אנו פועלים בשיתוף פעולה עם עמותות וארגונים שאינם למטרות רווח. כחלק משיתופי הפעולה ועל מנת לשפר את תנאי מחייתם, מקבלים הקשישים טיפול רפואי, ליווי של עובדים סוציאליים, הזמנה והסעה לאירועים מיוחדים, שיפוץ בתיהם ועוד.

אנו מאמינים שבאמצעות אספקת המזון ושיתוף הפעולה עם ארגונים נוספים, נמלא אחריותנו כחברה לדאוג לרווחת הקשישים וניצולי השואה, הזכאים לחיות את שארית חייהם בכבוד תוך קבלת מענה לכל צורכיהם.

פעילות למען קשישים