תוכנית ה"לימודיה"- בת ים

אנו מספקים ארוחות צהריים חמות ומזינות לתוכנית ה"לימודיה" ובכך מאפשרים את קיומה של תוכנית זו, המיועדת לתמוך ולתגבר בלימודים ובחוגים ילדים ובני הנוער מרקע סוציו אקונומי נמוך המתקשים בלימודיהם.

ה"לימודיה" מתקיימת במספר מסגרות לימוד בשעות אחר הצהריים, מיד לאחר סיום יום הלימודים בבתי הספר.