הנרי ניצול השואה

הנרי איש העסקים

התורמים

הפעילות הפילנתרופית של הנרי וסוזי אורנשטיין

הנרי וסוזי אורנשטיין, המתגוררים בארה"ב הינם פילנתרופים המסייעים בדרכים שונות ומגוונות לנזקקים בארה"ב ובישראל

 במשך 30 השנים האחרונות, הנרי וסוזי סייעו לאלפי תושבי ניו יורק נזקקים בתשלום שכר דירה והוצאות רפואיות.

בשנת 1984, תרמו הנרי וסוזי אורנשטיין להקמת בנין בן 11 קומות במנהטן, למען משפחות נזקקות הנושא את השם לייב וגולדה אורנשטיין לזכר הוריו של הנרי.

בקווינס שבניו יורק, ארה"ב, הוקם על ידי הנרי וסוזי אורנשטיין בית תמחוי

הנראה כמסעדה לכל דבר ועניין. כל מי שחפץ להיכנס ולאכול בבית התמחוי

מוזמן להיכנס מבלי שיצטרך להציג הוכחה להכנסתו וליכולתו הכלכלית.

בשנת 1994, ביקשו ניצולי השואה מהעיר חרוביישוב, עיר הולדתו של הנרי אורנשטיין, להקים אנדרטה לזכר יקיריהם בבית הקברות בו נרצחו ונקברו יהודי העיר.

הנרי וסוזי אורנשטיין תרמו את הכספים להקמת האנדרטה. אברהם זילברשטיין, חברו הקרוב של הנרי שנולד אף הוא בחרוביישוב ואיבד את רוב משפחתו במלחמה, תכנן ובנה את האנדרטה, שהוכרה על ידי ממשלת פולין כאתר היסטורי. האנדרטה נבנתה משרידי מצבות ששימשו במשך השנים כריצוף לרחובות העיר לאחר שנעקרו מבית הקברות היהודי.

בשנת 1989, הקימו הנרי וסוזי אורנשטיין את בית אורנשטיין בקרית אונו, לזכר הוריו של הנרי, לייב וגולדה אורנשטיין, המשמש בית דיור מוגן לניצולי שואה.

בשנת 2015, תרמו הנרי וסוזי אורנשטיין כספים לבית חולים לוינשטיין, בית חולים המתמחה בשיקום נפגעי תאונות ומלחמה, לשם שיפוץ האגף לשיקום עמוד השידרה. אגף זה נושא את שם הוריו של הנרי אורנשטיין. לאור תרומתם הנדיבה של בני הזוג אורנשטיין הצליחה הנהלת בית החולים לגייס את תמיכת קופת חולים ותורמים נוספים ובית החולים עובר שיפוץ כללי.

הנרי וסוזי אורנשטיין רואים שליחות בעזרה לאוכלוסיות חלשות בארה"ב ובישראל. על מנת לקדם את מטרתם, בקשו מחבריהם הישראליים, שרה ואברהם זילברשטין, להוביל פרויקט שיספק אוכל לנזקקים.

בתמונה: מימין שרה זילברשטיין, באמצע האחים פרד והנרי אורנשטיין ומשמאל אברהם זילברשטיין.

ביתם של שרה ואברהם זילברשטיין, יונית רביב-זילברשטין, הקימה את העמותה הנושאת את השם פרוייקט אורנשטיין. העמותה פועלת לאספקת אוכל מזין לאוכלוסיות הזקוקות להזנה ושאינן מקבלות סיוע בתחום זה מגורם אחר כלשהו, כל זאת באמצעות תרומתם האדיבה של הנרי וסוזי אורנשטיין. העמותה שואפת לפעול בשיתוף פעולה עם רשויות וגופים פילנתרופיים על מנת להעניק לאוכלוסיות הנתמכות על ידי העמותה גם ערכים נוספים כגון חוגים, ושיעורי עזר לתלמידים, תמיכה בקשישים ועוד.