בית ספר "שחר", בת ים

בית ספר "שחר" הוא בית ספר לחינוך מיוחד לילדים בכיתות א'-ו'.

התלמידים בבית ספר זה הם בעלי קשיים התנהגותיים ורגשיים קשים, אשר נפלטו ממסגרות חינוך ממלכתיות. כל זה בצירוף חוסר יציבות תזונתית, משפיע על יכולתם של הילדים להתמקד בלימודים.
מטרת בית הספר היא לאפשר חזרתם של התלמידים למסגרות חינוך רגילות באזור מגוריהם. התלמידים לומדים בכיתות של עד עשרה תלמידים בכל כיתה ומלווים על ידי שניים או שלושה מורים ואנשי צוות.

הילדים וצוות המורים מקבלים ארוחות חמות מדי יום.

אנו מלווים את צוות המורים בהקניית ערכים כדוגמאת שיתופיות, עבודת צוות, קיימות מיחזור וכו'.