לפעול לצמצום חוסר הביטחון התזונתי בישראל

בשילוב פעילויות חינוכיות תרבותיות וחברתיות 

המטרות שלנו

לספק ארוחות חמות ומוצרי מזון באופן קבוע לאוכלוסיות נזקקות בשיתוף ארגונים, מוסדות חינוך ורשויות

ליצור מעטפת מלווה ותומכת של פעילות חברתית, ספורטיבית וחינוכית כדי להעצים את האוכלוסיות הנזקקות המקבלות מאיתנו ארוחות חמות

החזון שלנו

orenstein-learn.png
orenstein- grow.png
otrnstein- eat.png

 המדיניות שלנו

אספקת ארוחות חמות ומוצרי מזון לאוכלוסיות נזקקות שאינן נתמכות על ידי גורם אחר כלשהוא

רכישת ארוחות ומוצרי מזון באופן ישיר ללא העברת תקציבים לגופים כלשהם לשם מטרה זו

(: מה חשוב לנו

לשתף פעולה עם עמותות וארגונים פילנתרופיים

לפעול ברוח ערכי הקיימות

לקדם מודעות לתזונה בריאה