בית ספר "יחד" – שכונת ג'סי כהן, חולון

פרויקט אורנשטיין מספק מוצרי מזון לשיעורים בנושא תזונה בבית

ספר יחד בחולון לכתות א'-ו'.
בבית ספר זה, הממוקם בשכונת "ג'סי כהן", שכונה מרקע סוציו-
אקונומי נמוך, מתקיימת תכנית לימוד חדשנית.

בבית ספר זה המאופיין בקיבוץ גלויות, לומדים תלמידים למשפחות של עולים ותיקים ועולים חדשים, חלקם עלו לארץ לאחרונה מארצות חבר העמים ומאתיופיה.
פרויקט אורנשטיין ובית הספר יזמו תכנית בנושא תזונה במסגרתה לומדים התלמידים על סוגי המזון ועל מאכלים ישראליים. את  השיעורים מעבירים מורי בית הספר במטבח שהוקם במיוחד למטרה זו.

ישראל הנה כור היתוך לתרבויות רבות. אנו מאמינים שבאמצעות תכנית זו ירכשו הילדים ידע בנושא תזונה ומרכיבי מזון מקומיים, ויעבירו את הידע גם למשפחותיהם