top of page
ביחד-ננצח.jpg

אנו בפרויקט אורנשטיין מאמינים שבכוחנו להשפיע ולייצר שינוי בחיים של ילדים, נוער, משפחות וקשישים בישראל. תמיכתנו להענקת בטחון תזונתי מהווה את הבסיס ליצירת מעטפת חברתית וחינוכית המאפשרת מתן הזדמנות שווה לכל אחד ואחת.

מלחמת השבעה באוקטובר

ברוכים הבאים 
לפרויקט אורנשטיין

עמותת פרויקט אורנשטיין פועלת בישראל משנת 2017 במטרה ליצור מעטפת של ביטחון, תמיכה ויצירת הזדמנויות לצמיחה למען ילדים, בני נוער, משפחות וקשישים.
העמותה פועלת למיקסום משאבים בשילוב כוחות עם רשויות מקומיות, מגזר שלישי ומגזר עיסקי. 

פרויקט אורנשטיין

הפעילות שלנו

הפעילות שלנו
הנרי וסוזי אורנשטיין

משפחת אורנשטיין

משפחת אורנשטיין מארה"ב הם פילנתרופיים המסייעים בדרכים שונות ומגוונת לנזקקים בארה"ב ובישראל. 


במשך 30 השנים האחרונות סייעה משפחת אורנשטיין לאלפי תושבי ניו יורק נזקקים בתשלום שכר דירה, חלוקת ארוחות מבושלות והוצאות רפואיות. 


בדצמבר 2021 נפטר הנרי אורנשטיין, ראש המשפחה, בארה"ב בגיל 98. אישתו סוזי והקרן הפילנטרופית מחויבים להמשיך את דרכו וחזונו. 

הנרי אורנשטיין - סיפור של חזון ותקומה | Henry Orenstein - A story of vision and revival