קהילה מבשלת - קריית אונו

יזמנו שיתוף פעולה עם עיריית קריית אונו לסייע לקשישים ובודדים אשר אינם יכולים לבשל עבור עצמם. 

במסגרת שיתוף הפעולה, מתגייסות מתנדבות מהקהילה המבשלות ארוחות חמות לנזקקים ומספקות את הארוחות מדי שבוע.

אנו מספקים למתנדבות את מוצרי המזון.

אנו מאמינים בשיתוף פעולה עם הקהילה. התגייסותם של מתנדבים המבשלים לחברי קהילתם, מסייעת לתחושת הביטחון והשייכות של התושבים הנזקקים