ארוחות עד הבית

אנו מספקים ארוחות מבושלות לביתם של קשישים מוגבלים ומרותקי בית.  

הארוחות מחלקות על ידי מתנדב אשר מברר במפגש עם מרותקי הבית האם יש צורך בסיוע נוסף כלשהו. המידע שנאסף מועבר אלינו, עמותת פרוייקט אורנשטיין, ואנו מנסים לסייע על פי המתבקש באמצעות שירותי הרווחה וארגונים נוספים. 

הארוחות מבושלות על ידי קייטרינג בעל כל האישורים והרישיונות הנדרשים, ומחולקות ברכב מורשה להובלת מזון.